LIDERZY 

Agata Stola

Koordynatorka projektu 

Dyrektorka Programu Redukcji Szkód w Fundacji Edukacji Społecznej. Autorka największej ogólnopolskiej kampanii  od ponad 10 lat promującej  testowanie w kierunku HIV  Projekt Test. Współzałożycielka Centrum Pomocy "After Party FES", gdzie kompleksową pomoc uzyskują osoby szkodliwie używające i uzależnione od narkotyków i seksu. Członkini Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami (PTBU) oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (PTS). Certyfikowana doradczyni z zakresu HIV/AIDS, specjalistka terapii uzależnień oraz seksuolożka w procesie certyfikacji. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Europejskiej Akademii Dyplomatycznej i Szkoły Liderów. Doktorantka w Instytucie Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w redakcji POLITYKI, Społecznym Komitecie ds. AIDS, YouthRISE, Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej oraz Fundacji PREKURSOR. 

Dr Łukasz Łapiński

Województwo Dolnośląskie 

Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz Universite Paris 13 Nord. Ponadto ukończył studia podyplomowe: Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) oraz psychologii sądowej (Wydział Zamiejscowym SWPS w Katowicach); specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog kliniczny w trakcie specjalizacji, doradca ds. HIV/AIDS, psycholog zwierzęcy. Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, a także m.in. psycholog i doradca ds. HIV/AIDS w Ośrodku Profilaktyczno-Leczniczym Chorób Zakaźnych i Terapii Uzależnień Wrocławskiego Centrum Zdrowia SPZOZ. Współpracuje naukowo i dydaktycznie z II Wydziałem Psychologii SWPS. Biegły sądowy w zakresie psychologii zwierząt oraz psychologii człowieka dorosłego (w tym seksuologia LGBTQ) przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Autor kilkudziesięciu prac naukowych oraz wykładów z zakresu aspektów medycznych i psychologicznych: zakażenia HIV, chorób wenerycznych oraz uzależnień. Współautor Rekomendacji „Zasady opieki nad osobami zakażonymi HIV” oraz podręcznika „Zakażenie HIV – poradnictwo okołotestowe”.

 
 

Andrzej Olczyk

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Psycholog, socjolog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, absolwent Akademii Trenera Biznesu na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, ukończone liczne szkolenia z różnych podejść terapeutycznych. Posiada blisko 20 lat doświadczenia pracy psychologicznej z ludźmi w różnych placówkach między innymi: prowadzenie autorskich programów i działań profilaktycznych dla młodzieży, nauczycieli i rodziców. Od 2001 roku prezes Stowarzyszenia Wolontariuszy "Razem" działającego na rzecz osób żyjących z HIV. Od 2008 roku koordynator Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych w Toruniu i Bydgoszczy wykonujących anonimowo i bezpłatnie testy HIV połączone z poradnictwem przed i potestowym. Obecnie prezes Fundacji Parasol realizującej projekty z zakresu wspierania rodziny, edukacji seksualnej i profilaktyki uzależnień. Specjalizacja: psychoterapia (indywidualna i rodzinna/par), terapia uzależnień, life coaching, warsztaty i szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, HIV/AIDS, oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Prywatnie uwielbiam moją żonę, żeglarstwo, jazdę na motocyklu, a zimą narty i snowboard.

Weronika Lewicka

Województwo Lubelskie 

Absolwentka psychologii i kognitywistyki, specjalistka psychoterapii uzależnień certyfikowana przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Ukończyła szkolenie seksuologiczne w ramach Szkoły Terapii Seksualnej organizowanej przez Centrum Terapii Lew-Starowicz, gdzie obecnie również prowadzi psychoterapię, szczególnie w zakresie hiperseksualności. Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Certyfikowana przez Krajowe Centrum ds. AIDS doradczyni HIV/AIDS.
Obecnie w trakcie Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej, organizowanej przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

Współzałożycielka Centrum Pomocy AfterParty FES miejsca z bezpłatną i anonimową psychoterapią uzależnień, terapią chemsex i interwencją kryzysową związaną z używaniem substancji psychoaktywnych.

Aktualnie doświadczenie kliniczne rozwija w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. 

W pracy klinicznej, w szczególności zajmuje się leczeniem osób z podwójną diagnozą -  psychoterapia dedykowana dla osób doświadczających różnych zaburzeń psychicznych, które zmagają się równocześnie z używaniem substancji psychoaktywnych lub doświadczają problemów seksualnych - oferując całościowy proces psychoterapii  integrujący różne obszary problemowe pacjentów. Pracę terapeutyczną poddaje stałej superwizji.
Wykładowczyni psychologii w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. 

 
 
 

Bartek Patka

Województwo Lubuskie 

„Nazywam się Bartłomiej Patka, studiuję kierunek lekarski na Uniwersytecie Zielonogórskim. Od wielu lat jestem osobą zaangażowaną społecznie, zdrowiem, szczególnie zdrowiem reprodukcyjnym i AIDS zajmuję się od pierwszego roku studiów działając w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA Poland. Organizuję i prowadzę warsztaty, spotkania o tematyce profilaktyki zakażeń przenoszonych drogą płciową ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń wirusem HIV i tematem ChemS. Brałem udział w szkoleniach organizowanych na Uniwersytecie a także w instytucjach poza nim (SKA). Regularnie organizuję spotkania o szeroko pojętej tematyce zdrowia oraz zasad udzielania pierwszej pomocy w zielonogórskim stowarzyszeniu Instytut Równości. W przyszłości chciałbym profesjonalnie zajmować się problemami chirurgii ogólnej i chorób zakaźnych, dalej działać jako edukator zdrowego stylu życia.”

Aleksandra Dulas

Województwo Łódzkie

Ukończyła socjologię i etykę na Uniwersytecie Łódzkim. Twórczyni projektów edukacyjnych, propagatorka edukacji obywatelskiej. Autorka programu edukacji seksualnej dla młodzieży wdrażanego przez Miasto Łódź jako miejski program profilaktyczny. Prezeska Fundacji Nowoczesnej Edukacji SPUNK. Członkini Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Dla Teatru Powszechnego prowadzi warsztaty po spektaklach granych w ramach cyklu „Dziecko w sytuacji”. Terapeutka traumy metodą Zaawansowanej Terapii Integrującej (AIT) Współpracuje z Fabryką Równości, prowadzi interwencję kryzysową dla osób LGBT+ oraz mail zaufania dla nastolatków w zakresie seksualności i dojrzewania. Członkini zespołu tworzącego program antydyskryminacyjny dla Łodzi, specjalistka w zakresie dyskryminacji ze względu na płeć i orientację seksualną.  Studiuje seksuologię w SWPS.  Redaktorka naczelna Łódzkiej Gazety Społecznej Miasto Ł.

Dr Maria Brodzikowska

Województwo Małopolskie

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej w Instytucie Pedagogiki UJ, doktor nauk społecznych, ukończyła 4-letnie studium z zakresu psychoterapii w podejściu systemowym w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, studia podyplomowe „Profilaktyka HIV/AIDS” i kurs Racjonalnej Terapii Zachowania I stopnia. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, a także certyfikowaną przez Krajowe Centrum ds. AIDS doradczynią poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV. 

Pracuje w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych w Krakowie i Rzeszowie, jest też nauczycielką akademicką AWF w Krakowie. Ponadto pracuje jako psychoterapeutka w krakowskiej Poradni Leczenia Uzależnień przy Parasolowym Centrum Terapii oraz w Centrum Psychoterapii "Przestworza". Przez 7 lat współpracowała z Krakowskim Towarzystwem Pomocy Uzależnionym, obecnie od 14 lat prezeska Stowarzyszenia Profilaktyki Zdrowotnej "Jeden Świat".

Uczestniczka licznych szkoleń dotyczących uzależnień oraz seksualności, w tym seminarium Psychoterapii w Redukcji Szkód z Andrew Tatarsky’m i Trening Restrukturyzacji Postaw Wobec Seksualności z Patti Britton, autorka publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych w kraju i za granicą. 

Michał Jóźwiak

Województwo Mazowieckie 

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w procesie certyfikacji, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, certyfikowany przez Krajowe Centrum ds. AIDS doradca HIV/AIDS. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji zdrowia seksualnego MSM, wsparcia dla osób żyjących z wirusem oraz szeroko rozumianej prewencji HIV. Obecnie związany jest z Fundacją Edukacji Społecznej, gdzie w ramach programu #afterparty prowadzi konsultacje psychologiczne i indywidualną psychoterapię.

 
 

Rafał Król

Województwo Mazowieckie

Lekarz, ukończył medycynę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, aktualnie w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii. Od zawsze zaangażowany w działania na rzecz społeczności LGBTQIA. Obecnie związany z Fundacją Edukacji Społecznej, koordynator kampanii społecznej zachęcającej do badania się w kierunku HIV i pozostałych STI oraz lider działań na rzecz pomocy i wsparcia dla osób problemowo używających chemseksu. Certyfikowany doradca Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego i Mobilnego Serwisu Redukcji Szkód. Partyworker.

Dr Robert Kowalczyk

Województwo Mazowieckie

Doktor nauk medycznych, psycholog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta, biegły sądowy. Absolwent Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagillońskim oraz Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Zakładu Seksuologii Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Współpracuje naukowo i dydaktycznie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytetem SWPS. Psychoterapeuta w Centrum Terapii Lew – Starowicz w Warszawie. Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej (ESSM) oraz Rady Naukowej (MSM) Krajowego Centrum ds. AIDS - Agendy Ministra Zdrowia. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym min; „Zdrowie LGBT. Przewodnik dla kadry medycznej” (2016) - Kampania Przeciw Homofobii oraz „Zdrowie LGB” (2017) - Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Grzegorz Burghardt

Województwo Opolskie

Absolwent psychologii klinicznej Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia uprawniającego do ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), specjalista w zakresie diagnozy psychologicznej. Uczestnik licznych szkoleń m.in. z zakresu interwencji kryzysowej, uzależnień behawioralnych, terapii poznawczo- behawioralnej dysfunkcji seksualnych. Współzałożyciel stowarzyszenia Tęczowe Opole działającego na rzecz osób LGBT+. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Oddziale Dziennym dla Młodzierzy Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” we Wrocławiu, Oddziałach Neurologi dla Dorosłych i Dziennym Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Opolu. Obecnie zajmuje się diagnostyką psychologiczną oraz prowadzi psychoterapię osób dorosłych zmagającymi się z różnego rodzaju problemami psychicznymi w Zespole Leczenia Środowiskowego i Poradni Zdrowia Psychicznego przy Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jadwigi w Opolu.

Grzegorz Tereszkiewicz

Województwo Podkarpackie 

Aktywista, działacz inicjatyw obywatelskich, feminista. Od 2007 roku zajmuję się działaniami na rzecz osób wykluczonych społecznie w tym osób LGBTQ+ oraz kobiet doświadczających przemocy domowej. W 2007 założyciel i koordynator oddziału Kampanii Przeciw Homofobii w Rzeszowie. Organizator spotkań i debat dotyczących m.in. związków partnerskich. W 2010 roku pisał recenzje z debat dla studentów i studentek "Etyka i homoseksualność" - perspektywa emancypacyjna. W kolejnych latach zaczął działać na niwie III sektora. W styczniu 2015 roku czytał wraz z Wandą Nowicką fragmenty konwencji o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet oraz był prelegentem debaty. Również od marca 2015 został ekspertem wojewódzkim w konsultacjach wniosków Erasmus + w województwie małopolskim i świętokrzyskim. Cały czas wspiera czynnie osoby doświadczające przemocy. Również jako aktywista śmiało wypowiada się w mediach na tematy kontrowersyjne. Jest osobą otwartą, komunikatywną oraz empatyczną. Swoją postawą wspiera aktywnie wszelkie inicjatywy pro kobiece oraz LGBTQ+. W 2016 roku został zastępcą przewodniczącej III Rzeszowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz radnym osiedla w Rzeszowie. Aktualnie działa na rzecz osób wykluczonych społecznie w tym osób HIV/AIDS.

Małgorzata Paliwoda

Województwo Pomorskie 

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Gdańskim. Jej doświadczenie zawodowe właśnie osiągnęło pełnoletniość. W czasach studenckich dołączyła do zespołu gdańskiej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia MONAR, gdzie praktykę kliniczną rozwija do dziś prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową oraz warsztaty i treningi umiejętności psychospołecznych. Od 2001 r. zapoznawała się z ideą redukcji szkód i uwrażliwiała na problemy grup wykluczanych społecznie. 6 lat później, już jako Specjalistka terapii uzależnień, z uwagi na rosnącą liczbę zakażeń HIV drogą kontaktów seksualnych, podjęła studia podyplomowe na kierunku Seksuologia kliniczna i dołączyła do Fundacji Pomorski Dom Nadziei, gdańskiej organizacji dedykowanej stricte problematyce HIV/AIDS, z autorskim projektem promującym bezpieczniejszy seks wśród młodzieży akademickiej "Bezpieczne gruchanie". Aktualnie Członkini Zarządu Fundacji, główna autorka realizowanych przez nią programów oraz koordynatorka trójmiejskich Punktów Konsultacyjno - Diagnostycznych anonimowych i bezpłatnych badań w kierunku HIV, HCV i kiły. Członkini International AIDS Society. 

Lek. Andrzej Katafias 

Województwo Pomorskie 

.Lekarz. Założyciel i kierownik pierwszego w Gdańsku Centrum Chorób Przenoszonych Drogą Płciową oraz Profilaktyki Przedekspozycyjnej HIV, skupiającego lekarzy chorób zakaźnych, wenerologów i dermatologów, psychologów i seksuologów. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Od 2019 roku kierujący ośrodkiem w międzynarodowej sieci STIPnet – badania mającego na celu poszerzenie wiedzy na temat profilaktyki oraz leczenia chorób przenoszonych drogą płciową (STD - Sexually Transmited Diseases). Główny badacz w pierwszym prowadzonym w Polsce badaniu klinicznym szczepionki przeciw zakażeniu wirusem HIV. Od grudnia do lutego czerpie energię z morsowania. 

 
 
 

Paweł Ziemba

Województwo Wielkopolskie 

Coach, działacz lgbt, siostra nieustającej przyjemności. Pracuje jako party-worker, edukuje w temacie bezpieczniejszego seksu, pomaga w budowaniu poczucia własnej wartości, w zmaganiach ze wstydem, czy podejmowaniu trudnych życiowych decyzji takich jak coming out, podjęcia terapii antyretrowirusowej. Skończył studia podyplomowe z Coachingu, oraz kursy w zakresie pomocy w sytuacjach kryzysowych oraz nowoczesnej profilaktyki STI.

Agnieszka PIXI Frączek

Województwo Wielkopolskie 

„Jestem terapeutką_counsellorką Gestalt. Ukończyłam czteroletnie Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie.  Jednym z najważniejszych kierunków mojego działania jest praca terapeutyczna i rozwojowa z osobami LGBTQ+ oraz z w obszarze GSRD*. Jako terapeutka jestem związana z poznańskim Stowarzyszeniem Grupa Stonewall, działającym na rzecz wspierania i integracji społeczności LGBTQ+.  Angażuję się w projekty terapeutyczne, wspierające Osoby żyjące z wykluczeniem społecznym na różnym tle, z uzależnieniem i doświadczeniem bezdomności. Prowadzę warsztaty antydyskryminacyjne dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych. Stażuję w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” na Oddziale Psychiatrii w Gnieźnie. Jednym z obszarów moich poszukiwań jest kwestia (nie)normatywności i jej wpływu na nasze życie oraz świat. Swoją pracę poddaję stałej superwizji grupowej oraz indywidualnej. Moje umiejętności i kwalifikacje stale rozwijam, szkoląc się oraz uczestnicząc w warsztatach dla terapeutów_tek i counsellorów_rek.”

 

Zenek Jasyk

Województwo Dolnośląskie 

„Jestem Certyfikowanym Doradcą HIV/AIDS z akredytacją Krajowego Centrum ds. AIDS. Autorem i współautorem warsztatów na temat bezpiecznego seksu, substancji psychoaktywnych oraz chorób przenoszonych drogą płciową. Można mnie spotkać we Wrocławskich klubach, gdzie prowadzą testowanie w kierunku HIV/AIDS oraz doradzam w zakresie problemowego używania substancji psychoaktywnych. Z wykształcenia mgr Socjologii. Na co dzień związany jestem z Fundacją Salida gdzie zajmuję się pomocą osobom uzależnionym.”

Jakub Pietrzak 

Województwo Warmińsko-Mazurskie 

Urodził się w Olsztynie, gdzie żył, uczył się i stawiał pierwsze kroki w działalności społecznej. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Aktualnie kontynuuje studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Od lat działa w organizacjach pozarządowych zajmujących się edukacją społeczną na terenie całej Polski. W swojej pracy skupia się przede wszystkim na problemach wykluczenia i partycypacji obywatelskiej, metodach komunikacji oraz kształceniu postaw otwartości i tolerancji wśród uczniów szkół średnich. Aktywista, samorządowiec, publicysta. Prywatnie miłośnik taniej kuchni azjatyckiej i elegancji z secondhandu.

 
 
 
 

Tomek Kołodziejczyk

Województwo Śląskie 

Społecznik miasta Katowice i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii , aktywista LGBTQIA+ (na rzecz osób nieheteronormatywnych). Prezes Stowarzyszenia Tęczówka ,członek Kampanii Przeciw Homofobii oraz Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach. W ramach działań społecznych od wielu lat prowadzi projekty prewencji HIV/AIDS i koordynuje grupę partyworkerów.  Od 2017 członek Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Katowicach. Obecnie zaangażowany w działania na rzecz profesjonalnej edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej w szkołach. Absolwent fizyki i informatyki na Uniwersytecie Śląskim, ponad 11 letnie doświadczenie w działaniach antydyskryminacyjnych oraz prawno człowieczych. Od 10 lat organizuje pomoc psychologiczną i prawną dla osób dyskryminowanych oraz doświadczających przemocy.

Artur Stawecki 

Województwo Świętokrzyskie

Z wykształcenia ekonomista, z wyboru społecznik. Od 2015 roku związany z Prowincją Równości – Świętokrzyską Inicjatywą Osób LGBT+. Organizacji, która ma na celu integrować, edukować oraz wspierać osoby, w szczególności nieheteronormatywne. Prywatnie miłośnik gór, podróży historii i teatru. Współorganizator Marszu Równości w Kielcach.

Jakub Przybysz

Województwo Podlaskie 

Jestem lekarzem rezydentem psychiatrii. Szczególnie interesuje mnie profilaktyka zdrowia psychicznego, emocjonalnego, seksualnego i przeciwdziałanie dyskryminacji osób z trudnościami w tych dziedzinach. W kontakcie z drugim człowiekiem ważne są dla mnie szacunek, życzliwość, uważność, zaangażowanie, zrozumienie. Jestem też działaczem Tęczowego Białegostoku. W aktywizmie priorytetem jest dla mnie wsparcie osób nieheterocisnormatywnych i ich bliskich, tworzenie i wzmacnianie bezpiecznej przestrzeni, odkłamywanie uprzedzeń społecznych poprzez edukowanie.

Dariusz Wojtko

Województwo Zachodniopomorskie

Od 2009 r. jestem członkiem Stowarzyszenia Wolontariuszy DADU w Szczecinie, gdzie realizuje projekty dotyczący głównie profilaktyki HIV/AIDS i STI, profilaktyki uzależnień dla ogółu społeczności, środowiska osób świadczących usługi seksualne oraz MSM. Pracuje również w Dziale Interwencji Kryzysowej w MOPR w Szczecinie jako terapeuta, gdzie zajmuje się różnego rodzaju problemami m.in. związanymi z różnego rodzaju przemocą. Moim kolejnym zajęciem zawodowym jest praca jako psychoterapeuta uzależnień w dwóch poradniach leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

 
 

Michał Muskała

Województwo Mazowieckie 

Psycholog, socjolog; psychoterapeuta poznawczo-behawioralny i specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie szkoleń.

Pracuje z osobami uwikłanymi w przemoc – doznającymi i stosującymi przemoc. Wspiera osoby żyjące z hiv koordynując projekt Buddy – specjalistycznej,
wolontarystycznej, rówieśniczej pomocy dla osób, które niedawno dowiedziały się o własnym zakażeniu wirusem. Od 2018 roku zaangażowany w obszar profilaktycznej i terapeutycznej odpowiedzi na zjawisko chemseks, m.in. poprzez prowadzenie psychoedukacji, konsultacji interwencyjnych, grup wsparcia i warsztatów dla problemowo używających chemseksu mężczyzn. Współtwórca tematycznego serwisu informacyjnego dla gejów i biseksualnych mężczyzn www.chemsex.pl.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Społecznym Komitecie ds. AIDS, Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz w Stowarzyszeniu „Niebieska Linia”. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej i Społecznego Komitetu ds. AIDS.

Kamil Mrozowicz
Województwo Podlaskie

z wykształcenia kulturoznawca i socjolog, aktualnie doktorant literaturoznawstwa. Na co dzień zajmuje się profilaktyką zdrowotną w administracji rządowej. Uczestnik licznych kursów i certyfikowanych szkoleń w zakresie profilaktyki STI, HIV/AIDS i uzależnień. Działa również w obszarze kultury jako animator, kurator wystaw czy pomysłodawca zajęć w świetlicach wiejskich/ domach kultury. Działa również jako aktywista społeczny, członek Stowarzyszenia im. Jana Karskiego,  Stowarzyszenia Tęczowy Białystok oraz realizowanego przez Forum Dialogu programu Liderzy Dialogu ( od 2020 r. koordynator wojewódzki programu). Interesuję się kulturą żydowską, sztuką współczesną, mniejszościami i religiami. Autor tekstów naukowych i publicystycznych. Kocha podróże. Stara się łączyć to co w ludziach najlepsze i piętnować to co najgorsze. Wychował się w Jedwabnem. Obecnie mieszka i pracuje w Białymstoku.

 
 

PARTY HARD, STAY SAFE