MAPA PLACÓWEK

wybierz województwo

FES-meskiebranie-mapa_6.png
Województwo lubuskie

Stowarzyszenie Instytut Równości


Poradnictwo psychologiczne, grupy wsparcia, zgłaszania przemocy, party working,
dystrybucja prezerwatyw materiałów edukacyjnych oraz ulotek.

https://sites.google.com/instytutrownosci.pl/stowarzyszenie/

https://www.facebook.com/InstytutRownosci/


Towarzystwo Rozwoju Rodziny Zielona Góra


Poradnia młodzieżowa, poradnictwo specjalistyczne dla ofiar przemocy seksualnej,
poradnictwo psychologiczne, party working, dystrybucja materiałów
edukacyjnych/ulotek, prowadzenie PKD, organizacja szkoleń/seminariów o HIV/AIDS)

https://towarzystworozwojurodziny.wordpress.com

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA Oddział Zielona Góra


Promocja zdrowia, zdrowego stylu życia, organizowanie spotkań/konferencji m.in. na
temat zakażeń przenoszonych drogą płciową, uzależnień, wspieranie praw człowieka,
w tym praw i wolności społeczności LGBTQ+, party working, dystrybucja prezerwatyw, ulotek, materiałów edukacyjnych.

https://www.facebook.com/ifmsa.oddzialzielonagora/

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapeutyczny „PROFIL”


Polecany terapeuta: Łukasz Basaj

http://www.poradnia-profil.pl/index.php

Gabinet Terapeutyczny PRACOWNIA ROZWIĄZAŃ


Polecana terapeutka: Dr Ewa Szumigraj
Terapia indywidualna, psychoterapia uzależnień, metodą TSR


http://www.pracowniarozwiazan.com

Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych i Współuzależnionych „LOPiT”


http://www.lopit.pl

Poradnia Leczenia Uzależnień z programem leczenia substytucyjnego

Diagnoza uzależnień, leczenie i terapia psychologiczna, zapewnienie wsparcia

oraz motywacja do zmian dla osób uzależnionych i współuzależnionych

https://nowydworek.com/poradnia/oferta/


Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej horyzont BIS


https://www.horyzontbis.pl/wiecej-o-nas/


Centrum Zdrowego Życia


Polecany terapeuta: Adriana Sokołowska-Ostapko


http://www.centrumzdrowegozycia.com

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień ZIELONA GÓRA

http://www.wotuw.zgora.pl

Poradnia Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych


Do poradni mogą zgłaszać się osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, leków,
nikotyny, hazardu, internetu, seksu itp. Udzielamy konsultacji i wsparcia rodzinom
osób uzależnionych. Leczenie jest bezpłatne.


Ul. Zamenhoffa 27, Zielona Góra tel. (68) 32-71-463


Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ Nowy Dworek

https://nowydworek.com

PrEP i PEP:


W woj. Lubuskim nie działają takie placówki, najbliższe znajdują się w Poznaniu
(http://prep.poznan.pl) i Wrocławiu (http://podwale-siedem.pl/prep/)


Leczenie STI:


105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji w Zielonej Górze.


http://www.poliklinika.zgora.pl/gabinet-10-1-103-103.html

Poradnia Dermatologiczna mieści się w gabinecie A217.
Rejestracja telefoniczna – 68 452 77 78
Rejestracja osobista w Rejestracji Ogólnej (parter budynku „A”)


Wizyty pierwszorazowe odbywają się na podstawie skierowania, które należy
przekazać do Zakładu osobiście lub listownie w terminie 14 dni od daty rejestracji.


LECZENIE HIV:


Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. zo.o.


http://www.szpital.zgora.pl/oddzialy/62-kliniczny-oddzial-chorob-zakaznych


Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych


Sekretariat, (68) 32 96 479
Poradnia Niedoborów Immunologicznych (HIV)
Tel. do rejestracji – 68 329 64 89

PARTY HARD, STAY SAFE